تبلیغات
نقل بیدمشک ارومیه لیلیوم - موارد مصرف نقل و جدول ارزش غذایی نقل ارومیه لیلیوم

موارد مصرف

نقل از دیر باز بهترین همراه چای میباشد چرا که ایرانیان در زمان نوشیدن چای قند را در دهان خود میگزارند و از آنجا که قند زبر میباشد باعث آسیب به مینای دندان میشود در حالیکه نقل به دلیل نرم بودن چنین ضرری ندارد به غیر از آن نقل به دلیل دارا بودن عطر و طعم خصوصا در نقل های گیاهی و بیدمشکی ،خود باعث دلپذیر شدن طعم چای میگردد.

آنچه سنت دیرین ایرانیان گردیده نقل را در مراسم عروسی به همراه سکه بر سر عروس و داماد میپاشند که امروزه به شکل بسته های کوچک در طوری های رنگی پیچیده میشود و به حاضرین در مراسم عروسی هدیه میشود تا به عنوان تحفه عروسی با خود ببرند که سمبل خبر و خاطره شیرین  عروسی باشد.

جدول ارزش غذایی

100 گرم مغز پسته 680 کالری

100 گرم مغز بادام 660 کالری

100 گرم بادام زمینی 560 کالری

100 گرم شکر 400 کالری

100 گرم مغز گردو 700 کالری

100 گرم نقل محتوی 10 گرم مغز(70 کالری) و 90 گرم شکر(360 کالری) میباشد بنابرای به طور متوسط دارای 430 کالری میباشد.