تبلیغات
نقل بیدمشک ارومیه لیلیوم - اشکال مختلف نقل ارومیه لیلیوم

اشکال مختلف نقل

نقل بسته به شکل هسته مورد استفاده  شکل ان را به خود میگیرد و بسته به میزان شیره استفاده شده ، طرز اضافه کردن شیره و میزان سرکه مورد استفاده دارای خلل و فرج میگردد گرانترین و با ارزشترین نقل نقلی هست که اولا هسته آن حاوی گرده بیدمشک باشد و ثانیا دارای خلل و فرج باشد به نحوی که هسنه درون آن دیده شود و میزان شکر استفاده شده از 7 برابر وزن هسته بیشتر نباشد یعنی برای تولید 30 کیلوگرم نقل حد اقل 4 کیلوگرم مغز استفاده شده باشد.

خواص

خواص نقل مربوط به خواص ترکیبات موجود در آن میباشد چراکه در فرآیند تولید نقل هیچ گونه فرآیند شیمیایی صورت نمیگیرد وترکیبات فقط تغییر شکل فیزیکی میدهند.

خواص مغز گردو

خواص مغز بادام

خواص مغز پسته

خواص نخود بوداده

خواص تخم گشنیز

خواص زیره

خواص گرده گیاه بیدمشک

خواص گلاب

خواص عرق بیدمشک

خواص دارچین

خواص زنجبیل

خواص گلیز میوه جات